Vzorecky.com

18 Sep, 2010

Matematické výrazy

Posted by: admin In: Matematické

Zde máte vzorečky - matematické výrazy

(a+b)² = a² + 2ab + b²

(a - b)² = a² - 2ab + b²

a² - b² = (a + b) * (a - b)

(a + b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³

(a - b)³ = a³ - 3a²b + 3ab² - b³

a³ + b³ = (a + b) * (a² - ab +b²) 

a³ - b³ = (a - b) * (a² + ab + b²)

 

Comments Off

18 Sep, 2010

Hustota

Posted by: admin In: Chemie

Hustota ” p “

Je podíl hmotnosti “m” a objemu “V” :

p = m / V

Hmotnost si můžeme odvodit z tohoto vzorce:

m = p · V

Hmotnost si také vypočítáme, když vynásobíme molární hmotnost a látkového množství:

m = n · M

kde “M” zastupuje váhu jednoho molu dané látky (lze zjistit v tabulkách) a “n” je látkové množství

Comments Off

08 Nov, 2008

Pythagorova věta

Posted by: wrtak In: Matematické

Pythagorova věta popisuje vztah, který platí mezi délkami stran pravoúhlých trojúhelníků v rovině. Umožňuje dopočítat délku třetí strany takového trojúhelníka, pokud jsou známy délky dvou zbývajících stran.

Věta zní: Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou (nejdelší stranou) pravoúhlého rovinného trojúhelníka je roven součtu obsahů čtverců nad jeho odvěsnami (dvěma kratšími stranami).

Formálně Pythagorovu větu vyjadřuje tato rovnice:

a^2 + b^2 = c^2, \,

kde písmeno c označuje délku přepony pravoúhlého trojúhelníka a délky odvěsen jsou označeny jako a a b.

08 Nov, 2008

Goniometrické funkce

Posted by: wrtak In: Matematické

Při definici s pomocí pravoúhlého trojúhelníka jsou jednotlivé prvky trojúhelníka ABC následující:

 • pravý úhel γ je při vrcholu C
 • určovaným úhlem je úhel α, vzhledem k němu je
  • strana a označována protilehlá odvěsna
  • strana b označována přilehlá odvěsna
 • nejdelší strana c je nazývána přepona trojúhelníka

Předpokládá se, že trojúhelník leží v euklidovském prostoru a součet jeho vnitřních úhlů je tak π radiánů neboli 180 °. Pak:

 • Sinus α je poměr délky odvěsny protilehlé tomuto úhlu a délky přepony.
\sin \alpha = \frac {a} {c}
 • Kosinus α je poměr délky odvěsny přilehlé tomuto úhlu a délky přepony.
\cos \alpha = \frac {b} {c}
 • Tangens α je poměr délek odvěsny protilehlé tomuto úhlu a délky odvěsny k němu přilehlé.
\textrm{tg}\, \alpha = \frac {a} {b} = \frac {\sin \alpha} {\cos \alpha}
 • Kotangens α je poměr délek odvěsny přilehlé tomuto úhlu a délky odvěsny k němu protilehlé.
\textrm{cotg}\, \alpha = \frac {b} {a} = \frac {\cos \alpha} {\sin \alpha}

29 Oct, 2008

Názvosloví

Posted by: wrtak In: Chemie

1. -ný
2. -natý
3. -itý
4. -ičitý
5. -ičný, -ečný
6. -ový
7. -istý
8. -ičelý

02 Oct, 2008

Kužel

Posted by: wrtak In: Tělesa

Podstavu tvoří kruh

Poloměr (r) je r podstavy.

Vzorečky:

S = p . r . (r +s)

V = p . r2 . v /3

Tags:

02 Oct, 2008

Jehlan

Posted by: wrtak In: Tělesa

Výška je vzdálenost hlavního vrcholu od podstavy (tělesová - vt)

Stěnová výška je výška bočního trojúhelníku (vs)

Vzorečky:

S = a2 + 4 . (a . vs /2)

V = a2 . vt /3

Tags:

02 Oct, 2008

Válec

Posted by: wrtak In: Tělesa

Válec se skládá ze 2 shodných kruhů (podstava) a pláště.

Poloměr (r) je poloměr je shodný s r podstavy.

Rozvinutý plášť je obdélník nebo čtverec.

Vzorečky:

S = 2 . p . r2 + 2 . p . r . v

V = p . r2 . v

Tags:

02 Oct, 2008

Koule

Posted by: wrtak In: Tělesa

Vzorečky:

S = 4 . p . r2

V = 4 . p .r3 /3

Tags:

02 Oct, 2008

Kvádr

Posted by: wrtak In: Tělesa

Naproti sobě jsou vždy stejné strany.

Skládá se z obdélníků (čtverců)

Vzorečky:

S = 2 . (a . b + a . c + b . c)

V = a . b . c

Tags:


Kategorie

Doporučujeme

Pronájem rekreační chaty, pronájem chalupy chalupy. Ubytování v penzionech, apartmánech. Ideální dovolena v ČR a SK Autoškola Šumperk

Partnerské weby

Pronájem chaty, chalupy

Ubytování na chatě


Doména na prodejCo jsou vzorecky.com?

Web obsahuje matematické, fyzikální, chemické a další odborné vzorce a vzorečky. Snažíme se shromažďovat co nejvíce vzorečků, aby Vám náš web o vzorečcích plně vyhovoval. Budeme rádi, pokud nám s budováním této databáze pomůžete. Pro snadnější vyhledávání můžete používat horní políčko pro hledání.

Vzorecky.com pohání WordPress. Šablonu vyrobili Design Disease