Vzorecky.com

Kategorie: Matematické

18 Sep, 2010

Matematické výrazy

Posted by: admin In: Matematické

Zde máte vzorečky - matematické výrazy
(a+b)² = a² + 2ab + b²
(a - b)² = a² - 2ab + b²
a² - b² = (a + b) * (a - b)
(a + b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³
(a - b)³ = a³ - 3a²b + 3ab² - b³
a³ + b³ = (a + b) [...]

Comments Off

08 Nov, 2008

Pythagorova věta

Posted by: wrtak In: Matematické

Pythagorova věta popisuje vztah, který platí mezi délkami stran pravoúhlých trojúhelníků v rovině. Umožňuje dopočítat délku třetí strany takového trojúhelníka, pokud jsou známy délky dvou zbývajících stran.
Věta zní: Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou (nejdelší stranou) pravoúhlého rovinného trojúhelníka je roven součtu obsahů čtverců nad jeho odvěsnami (dvěma kratšími stranami).
Formálně Pythagorovu větu vyjadřuje tato rovnice:

kde písmeno [...]

08 Nov, 2008

Goniometrické funkce

Posted by: wrtak In: Matematické

Při definici s pomocí pravoúhlého trojúhelníka jsou jednotlivé prvky trojúhelníka ABC následující:

pravý úhel γ je při vrcholu C
určovaným úhlem je úhel α, vzhledem k němu je

strana a označována protilehlá odvěsna
strana b označována přilehlá odvěsna

nejdelší strana c je nazývána přepona trojúhelníka

Předpokládá se, že trojúhelník leží v euklidovském prostoru a součet jeho vnitřních úhlů je tak π [...]

02 Oct, 2008

Kužel

Posted by: wrtak In: Tělesa

Podstavu tvoří kruh
Poloměr (r) je r podstavy.
Vzorečky:
S = p . r . (r +s)
V = p . r2 . v /3

Tags:

02 Oct, 2008

Jehlan

Posted by: wrtak In: Tělesa

Výška je vzdálenost hlavního vrcholu od podstavy (tělesová - vt)
Stěnová výška je výška bočního trojúhelníku (vs)
Vzorečky:
S = a2 + 4 . (a . vs /2)
V = a2 . vt /3

Tags:

02 Oct, 2008

Válec

Posted by: wrtak In: Tělesa

Válec se skládá ze 2 shodných kruhů (podstava) a pláště.
Poloměr (r) je poloměr je shodný s r podstavy.
Rozvinutý plášť je obdélník nebo čtverec.
Vzorečky:
S = 2 . p . r2 + 2 . p . r . v
V = p . r2 . v

Tags:

02 Oct, 2008

Koule

Posted by: wrtak In: Tělesa

Vzorečky:
S = 4 . p . r2
V = 4 . p .r3 /3

Tags:

02 Oct, 2008

Kvádr

Posted by: wrtak In: Tělesa

Naproti sobě jsou vždy stejné strany.
Skládá se z obdélníků (čtverců)
Vzorečky:
S = 2 . (a . b + a . c + b . c)
V = a . b . c

Tags:

02 Oct, 2008

Krychle

Posted by: wrtak In: Tělesa

Skládá se z 6 stejných čtverců.
Všechny hrany jsou stejně dlouhé.
Vzorečky:
S = 6 . a2
V = a . a . a (a3)

Tags:

02 Oct, 2008

Lichoběžník

Posted by: wrtak In: Matematické

Základny (a, c) jsou rovnoběžné.
Dělíme na pravoúhlé, rovnoramenné a různoramenné.
Výška je kolmá na základnu a.
Vzorečky:
S = (a + c) . va /2
O = a + b + c +d
Kategorie

Doporučujeme

Pronájem rekreační chaty, pronájem chalupy chalupy. Ubytování v penzionech, apartmánech. Ideální dovolena v ČR a SK Autoškola Šumperk

Partnerské weby

Pronájem chaty, chalupy

Ubytování na chatě


Doména na prodejCo jsou vzorecky.com?

Web obsahuje matematické, fyzikální, chemické a další odborné vzorce a vzorečky. Snažíme se shromažďovat co nejvíce vzorečků, aby Vám náš web o vzorečcích plně vyhovoval. Budeme rádi, pokud nám s budováním této databáze pomůžete. Pro snadnější vyhledávání můžete používat horní políčko pro hledání.

Vzorecky.com pohání WordPress. Šablonu vyrobili Design Disease